Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis dětí do MŠ

1. 4. 2019

Mateřská škola Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace

Zápis dětí

do Mateřské školy Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace

pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace stanovuje po dohodě se zřizovatelem mateřské školy termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 pro následující školní rok

 7. 5. 2019

v době od 8,00 hodin do 15,30 hodin

v Mateřské škole Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace.

Zákonný zástupce v tomto termínu doručí do MŠ vyplněnou, podepsanou a dětskou lékařkou potvrzenou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. U zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud není shodný s rodiči dítěte.

Seznam přijatých dětí, které budou uvedeny pod registračními čísly, bude zveřejněn u vchodu do mateřské školy a na internetových stránkách MŠ: www.msloucka.estranky.cz  od 24. 5. 2019 po dobu nejdéle 15 dní.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte bude ředitelka mateřské školy vydávat osobně zákonnému zástupci v mateřské škole v pátek 24. 5. 2019 od 14,00 hodin do 15,30 hodin.

Před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci dítěte možnost nahlédnout do spisu v pátek  24. 5. 2019 od 8,00 hodin do 9,30 hodin (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Potřebný formulář k zápisu dítěte (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání) si vyzvedněte dne 23. 4. 2019 nebo 24. 4. 2019 od 8,00 hodin do 15,30 hodin v mateřské škole.

Doporučujeme přítomnost dítěte při zápisu – seznámení s prostředím mateřské školy.

Vladimíra Pomykalová

ředitelka MŠ