Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stravné a školné

Příspěvky

Platba stravného za říjen a úplaty za předškolní vzdělávání za listopad

1. 11. 2019

 

Úhrada za stravné a školné

22. 6. 2018

Úhrada za stravné a školné od září 2018:

Vážení rodiče (zákonní zástupci),

od školního roku 2018/2019, se úhrada za stravné a školné bude provádět pouze bezhotovostním převodem na účet školy: 27-9030300267/0100 vedený u KB.

Platba musí být připsána nejpozději do 15. dne daného měsíce (vyhláška č.14/2005 Sb. § 6 odst. 7, v platném znění).  Platbu je nutné provést raději více dní před tímto termínem, protože převod na účet školy může trvat i několik dní, problémem mohou být víkendy.

Při zadávání příkazu k úhradě poukazujte přesnou částku s přiděleným variabilním symbolem (je uveden na přehledu plateb a pro daný školní rok se nemění).

Pokud máte v MŠ dvě děti, platby se sečtou a pošlete jednu částku. Variabilní symboly dětí napište vedle sebe, bez čárky.

Měsíční přehled plateb školného a stravného bude zveřejňován na nástěnce ve vstupu do MŠ nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce.

Jestliže nebude dlužná částka opakovaně zaplacena v daném termínu (tj. do 15. dne), je ředitelka MŠ oprávněna, po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.