Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střednědobý výhled rozpočtu

10. 12. 2017

Mateřská škola Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace
Loučka č. 85, 763 25 Újezd, IČ0:75020416

STŘEDNĚDOBÝ  VÝHLED  ROZPOČTU

rok 2019

rok 2020

Výnosy celkem

1568000

1573000

Příspěvek zřizovatele

151000

151000

Provozní dotace z jiných zdrojů

0

0

Zpčtování 403 výnosů

0

0

Zapojení fondů do výnosů

20000

20000

Ostatní výnosy (přímé vzdělávací výdaje)

1397000

1402000

Naklady celkem

1568000

1573000

Přímé vzdělávací výdaje

1397000

1402000

Odpisy

20000

20000

Ostatní náklady

151000

151000

 

Vyvěšeno: 7. 12. 2017                                                                    Sejmuto: 31. 12. 2018

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona Č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu:

na webových stránkách MŠ

  • je možno nahlédnout do jejich listinné podoby na obecním úřadu na adrese Obecní úřad Loučka č.p. 141, 763 25 Újezd, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.

 

Schváleno Usnesení č. XXV,/25.11/2017 ze dne 7. 12. 2017