Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet na rok 2018

10. 12. 2017

Mateřská škola Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace
Loučka č. 85, 763 25 Újezd, IČ0:75020416

ROZPOČET NA ROK 2018

Rozpočet 2017
 

Posl.
upravený
rozp. 2017

Aktuální
předp. Skut.
2017

rok 2018

Výnosy celkem

1488900

1517200

1521900

1585700

příspěvek zřizovatele - provozní

151000

151000

151000

151000

příspěvek Přímé vzdělávací výdaje

1299000

1314000

1314000

1394000

provozní dotace z jiných zdrojů

O

O

O

O

zúčtování 403 do výnosů

0

O

O

O

zapojeni fondů do výnosů

O

13300

18000

20000

ostatní výnosy

38900

38900

. 38900

20700

Náklady celkem

1488900

1517200

1521900

1585700

Přímé vzdělávací výdaje

1299000

1314000

1314000

1394000

odpisy

O

29900

29900

o

energie

47000

47000

47000

48000

ostatní náklady

142900

126300

131000

143700

 

Vyvěšeno: 7. 12. 2017                                                                    Sejmuto: 31. 12. 2018

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona Č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu:

  na webových stránkách MŠ

  • je možno nahlédnout do jejich listinné podoby na obecním úřadu na adrese Obecní úřad Loučka č.p. 141, 763 25 Újezd, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.

 

Schváleno Usnesení č. XXV,/25.10/2017 ze dne 7. 12. 2017