Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úprava provozu MŠ od 10. 9. 2020

10. 9. 2020

Úprava provozu MŠ od 10. 9. 2020.

Na základě mimořádného opatření MZ ČR ze dne 9. 9. 2020 a doporučení KHS Zlín v souvislosti s probíhající pandemií covid-19 Mateřská škola Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace upravuje pravidla provozu od 10. 9. 2020 takto.

 • Do budovy MŠ vstupují rodiče s nasazenou rouškou nebo jinou ochranou dýchacích cest

 • Před vstupem použijí rodiče dezinfekci na ruce a dají si návleky na obuv

 • Žádáme rodiče o dodržování dostatečného odstupu od ostatních osob

 • Od dětí se před prvním příchodem do školy již nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti

 • Do mateřské školy je přijato dítě jen zcela zdravé, nevoďte do mateřské školy dítě s příznaky infekce dýchacích cest (rýma, kašel, teplota)

 • Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (prokáže, že dítě netrpí infekční nemocí)

 • Roušky nejsou v mateřské škole povinné – u dětí a pedagogických pracovníků

 •  Do skříňky dejte dítěti čistou roušku v sáčku pro případ, že by se objevily příznaky infekčního onemocnění u dítěte, jiných dětí či zaměstnankyň mateřské školy

 • Rodič předá dítě přítomnému pedagogickému pracovníkovi vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze nezbytně nutnou dobu, po převlečení v šatně předá dítě učitelce v prostoru chodby, do třídy a herny rodič pokud možno nevstupuje

 • V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě v co možná nejkratším časovém úseku přijít

 • Po příchodu si dítě ihned za pomoci učitelky řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem, v mateřské škole lze používat textilní ručníky. Pedagogické pracovnice průběžně dětem zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny

 • Děti si do mateřské školy nepřinášejí žádné hračky ani plyšáky z domova                                                 Žádáme Vás o respektování těchto pravidel, chráníte tak nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.