Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program

Příspěvky

ŠVP

30. 3. 2017

Školní vzdělávací program (ŠVP) včetně jeho vzdělávacího obsahu, vychází ze základního dokumentu – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který je součástí soustavy vzdělávacích dokumentů České republiky.

 

Název ŠVP:„S úsměvem prožívej každý den“

 

Motto školy:

Není nic hezčího než dětský smích, hodnota, kterou nelze zmenšovat – srozumění se světem, s námi. Dorozumívání je i dětský pláč – ten pokoušet se umenšit.

                                                                                                          (Jitka Molavcová)

 

 

„Naše školka kouzelná je,

každý si tu moc rád hraje.

Dovádíme, lumpačíme,

nikdy se však nemračíme.

Máme se tu všichni rádi

a jsme velcí kamarádi.

Jaro, léto, podzim, zima,

ve školce je nám prima!“

 

Filosofií naší MŠ je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání, založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Dále chceme rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Náš cíl je mateřská škola s veselými dětmi, kterým se ve „školce“ líbí, a které se tu učí základům všeho, co budou potřebovat pro život.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „S úsměvem prožívej každý den“- s tématy s názvy písní a básní, které vystihují daný námět a ty jsou pak rozpracovány do dalších podtémat. ŠVP a TVP je otevřený i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami (pro děti nadané, pro děti s integrací i ze sociokulturního znevýhodněného prostředí).

 

Celý ŠVP je k nahlédnutí na nástěnce v budově mateřské školy.