Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítejte na stránkách MŠ Loučka.

 

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 

Stávající budova byla postavena v roce 1936 jako základní škola dvojtřídní a byt pro ředitele.  V souladu s novou koncepcí rozvoje mateřského školství a rušení malotřídních ZŠ, bylo nutné zřídit jednotřídní mateřskou školu. Z vyprázdněných prostor školy bylo rekonstruováno přízemí budovy pro účely mateřské školy a první poschodí sloužilo potřebám tehdejšího Národního výboru v Loučce.

Mateřská škola byla vybudována v akci „Z“. Investorem stavby byl Místní národní výbor Loučka, finančně i materiálně se na celé přestavbě podílelo „JZD Lúčka“. Bez ochotné pomoci a spolupráce samotných občanů by se rekonstrukce takového rozsahu nemohla uskutečnit.

Do doby než se u nás otevřela nová mateřská škola, děti předškolního věku dojížděly do MŠ v Újezdě u Valašských Klobouk.

Mateřská škola byla slavnostně otevřena 19. 11. 1976, ale provoz v ní byl zahájen 22. 11. 1976.

Kapacita školy byla stanovena na 20 dětí.

Stavební práce byly provedeny dle schváleného projektu. K úplnému dokončení stavby však zbývalo provést poslední nedodělky, které byly odstraněny do 1. 6. 1977. Tyto drobné nedostatky však nebránily ve využívání nově rekonstruovaných prostor.

V průběhu několika let byla kapacita školy plně využívána. Hygienické požadavky se měnily, zvyšovaly se také nároky na kulturní a tvořivé prostředí, ve kterém by se všestranně rozvíjela osobnost dítěte. Z těchto důvodů bylo nutné přistoupit k opravě a renovaci stávajících prostor mateřské školy. V letech 1985 až 1986 vzhledem k havarijnímu stavu oken přistoupil MNV v Loučce k celkové výměně všech oken budovy včetně okna schodišťového a vstupních dveří. V další etapě modernizace budovy se v roce 1988 opravila podlahová krytina ve třídě a byl zakoupen nový nábytek, který přispěl k vytvoření příjemného prostředí nejenom pro děti, ale také pro zaměstnance školy. V roce 1998 se uskutečnila další velká oprava v interiéru školy - změna způsobu otápění celé budovy. Z důvodu celkové plynofikace obce se do budovy mateřské školy zavedl plyn a škola byla otápěna přímotopy.

V průběhu let 2006-2007 byla opět rekonstruována celá budova. V horních patrech byla provedena vestavba šesti bytových jednotek. V přízemí se pak vytvořily nové prostory pro mateřskou školu a její technické zázemí, které již odpovídá současným požadavkům důležitých pro provoz MŠ.  Byly vyměněny všechny interiérové dveře, včetně vstupních, dále okna, do kterých byly vsazeny žaluzie. Protože proběhla celková rekonstrukce, došlo i na výměnu elektroinstalace a osvětlení. Neodmyslitelnou součástí oprav bylo vybudování nového sociálního zařízení pro děti a personál. Byla kompletně zrekonstruována kuchyň s veškerým vybavením (nerezový nábytek, plynový sporák, digestoř, myčka na nádobí, žaluzie do výdejního okna, skladové prostory pro kuchyň a školu). Ve všech prostorách MŠ se položily nové podlahy, vyměnilo topení a všechny prostory byly zpestřeny barevnou výmalbou. Dále byl upraven venkovní přístup k MŠ a celá budova byla zateplena a dokončena novou výraznou fasádou. V roce 2011 byl zakoupen nový nábytek do třídy a vybavení herních koutů. Také na školní zahradě bylo obnoveno a zmodernizováno dětské hřiště, které je v dnešní době využíváno nejen MŠ, ale i místními dětmi a jejich rodiči. V červenci 2016 byly pro děti pořízeny nové šatní skříňky, dřevěné dekorace do šatny a nábytek do ředitelny, která slouží i jako šatna pro zaměstnance.

Po zrušení základní školy se mateřská škola stala jediným školským zařízením v obci, které se podílí na výchově a vzdělávání především místních dětí.

 Svým vzdělávacím programem, kulturními a společenskými akcemi přispívá mateřská škola k obohacení života v obci i příjemným besedám v Domově pro seniory Loučka.

Díky velmi dobré spolupráci se zřizovatelem může být mateřská škola provozována na dobré úrovni a díky vzájemné spolupráci s rodiči a občany je provoz mateřské školy plynulý a věříme, že pobyt v ní je pro všechny příjemný.